Opplev den sørlige delen av Saepmie

Baalka er sørsamisk og betyr sti. Her møter du sørsamisk kultur og historie over tid. Vi tar for oss den delen av det sørsamiske området som er Trøndelag på norsk side, og Jämtland, Härjedalen og Västernorrland på svensk side.

Hero image
FØLG MED TIL VÅR VERDEN

Våre stier, steder og spor

Vi tar deg med på våre stier av liv, kultur og historie. Vi tar deg til steder du kan besøke for å få mer kunnskap, opplevelser og møter. Og vi viser deg spor i landskapet som er vanskelige å oppdage, som generasjonene før oss har etterlatt seg. tillit. Med respekt. For det er slik vi har lært det. For å se hva du har lært, kan du ta en quiz som du finner langs stien. 

bostad
Boplassen

Bosteder tilpasset livsstil og landskap

Den samiske boplassen med sine ulike bygninger har tradisjonelt vært tilpasset et sesongvist flyttemønster. Man har hatt flere boplasser i løpet av et år i tilknytning til reinens vandringsmønster og beiteområder. Ulike gåetieh, gammer og lavvoer, har lange tradisjoner i det samiske samfunnet og benyttes ennå i dag, mest på sommeren. Når du lever i en gåetie er det ulike regler å forholde seg til.
Les mer
levnad
Livsvisdom

Det samiske verdensbildet er sterkt knyttet til naturen

Våre samiske beretninger, historier og oppfatninger er ofte sammenbundet med livsstil og naturen som omgir oss. Samspillet mellom dyr og natur gjør en plass spesiell, og forsøker å bli fortstått. Den dag i dag benyttes urgammel kunnskap som mentale kart for landskapet.
Les mer
ren
Reinen

En livsstil og kultur som er formet av reinen

Reinen har vært en viktig del av samisk liv i veldig lang tid. Dens vandringer etter beite har formet vår samiske kultur, og det preger fortsatt dagens reindrift. Reindrift er en viktig næring i det sørsamiske området og kalvemerkinga på sommeren er for mange årets høydepunkt.
Les mer
folket
Folket

En mangfoldig kultur

Den samiske kulturen oppviser store ulikheter, både når det gjelder språk og levemåter. Tradisjonelt har jakten vært en viktig næring, og ofte forbindes samer med reindrift. Utover det har samer i alle tider også levd av mange andre ting.
Les mer
landskap
Landet

Saepmie – Samenes land

Saepmie er navnet på samenes land. Samiske stedsnavn er blitt til fordi samer har levd i og brukt landet, Saepmie. På samisk er stedsnavna like til tross for statsgrenser. Derfor forteller stedsnavna noe om hvor landet er, uansett stat. Nabofolkene sine stedsnavn forteller også om samer. Derfor forteller stedsnavna om Saepmie og samer.
Les mer

Baalka er utviklet gjennom Interregprosjektene Beavnardahke og Sámis on the Coast – Beavnardahke II, to prosjekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund og Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Prosjektene er finansiert av Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

 

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer