Opplev den sørlige delen av Saepmie

Baalka er sørsamisk og betyr sti. Her møter du sørsamisk kultur og historie over tid. Vi begynner i den delen av det sørsamiske området som er Trøndelag på norsk side, og Jämtland, Härjedalen på svensk side.

Hero image
FØLG MED TIL VÅR VERDEN

Våre stier, steder og spor

Vi tar deg med på våre stier av liv, kultur og historie. Vi tar deg til steder du kan besøke for å få mer kunnskap, opplevelser og møter. Og vi viser deg spor i landskapet som er vanskelige å oppdage, som generasjonene før oss har etterlatt seg. tillitt. Med respekt. For det er slik vi har lært det. For å se hva du har lært, kan du ta en quiz som du finner langs stien. 

bostad
Boplassen

Bosteder tilpasset livsstil og landskap

Den samiske boplassen med sine ulike bygninger har tradisjonelt vært tilpasset et sesongvist flyttemønster. Man har hatt flere boplasser i løpet av et år i tilknytning til reinens vandringsmønster og beiteområder. Ulike gåetieh, gammer og lavvoer, har lange tradisjoner i det samiske samfunnet og benyttes ennå i dag, mest på sommeren. Når du lever i en gåetie er det ulike regler å forholde seg til.
Les mer
levnad
Livsvisdom

Det samiske verdensbildet er sterkt knyttet til naturen

Våre samiske beretninger, historier og oppfatninger er ofte sammenbundet med livsstil og naturen som omgir oss. Samspillet mellom dyr og natur gjør en plass spesiell, og forsøker å bli fortstått. Den dag i dag benyttes urgammel kunnskap som mentale kart for landskapet.
Les mer
ren
Reinen

En livsstil og kultur som er formet av reinen

Reinen har vært en viktig del av samisk liv i veldig lang tid. Dens vandringer etter beite har formet vår samiske kultur, og det preger fortsatt dagens reindrift. Reindrift er en viktig næring i det sørsamiske området og kalvemerkinga på sommeren er for mange årets høydepunkt.
Les mer

Baalka er utviklet gjennom Interregprosjektet Beavnardahke, et prosjekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund og Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Prosjektet er finansiert av Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

 

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer