Upplev södra delen av Saepmie

Baalka är sydsamiska och betyder stig. Här möter du sydsamisk kultur och historia över tid. Vi tar för oss den del av det sydsamiska området som också är Jämtland, Härjedalen och Västernorrland på svensk sida och Tröndelag på norsk sida.

Hero image
FÖLJ MED TILL VÅR VÄRLD

Våra stigar, platser och spår

Vi tar dig med på våra stigar av liv, kultur och historia. Vi tar dig till platser du kan besöka för mer kunskap, upplevelser och möten. Och vi visar dig svårupptäckta spår i markerna som generationerna före oss lämnat. I förtroende. Med respekt. För det är så vi lärt. För att kolla vad du lärt, gör en quiz längs stigen.

bostad
Boplatsen

Boplatser anpassade efter en flyttande livsstil

Den samiska boplatsen med sina olika byggnader har traditionellt anpassats till en flyttande livsstil. Man har haft fler boplatser under året, i anslutning till renens vandringsmönster och betesmarker. Olika typer av gåetieh (kåtor) har långa traditioner i det samiska samhället och används ännu idag, mest sommartid. När du lever i en gåetie är det olika regler att förhålla sig till.
Lär mer
levnad
Livsvisdom

En världsuppfattning starkt knuten till naturen

Våra samiska berättelser och uppfattningar är ofta sammanbundna till livsstil och omgivande natur. Samspelet mellan djur och natur gör en plats speciell, och försöker förstås. Än idag används urgammal kunskap som mentala kartor för landskapet.
Lär mer
ren
Renen

En livsföring och kultur formad kring renen

Renen har varit en viktig del av samiskt liv under mycket lång tid. Dess vandringar efter bete har format vår samiska kultur, och så är det ännu idag. Renskötseln är en viktig näring i det sydsamiska området och kalvmärkningen på sommaren är årets höjdpunkt.
Lär mer
folket
Folket

En mångsidig kultur

Den samiska kulturen uppvisar stora olikheter, både när det gäller språk och levnadssätt. Traditionellt har jakten varit en viktig näring, och samer förknippas ofta med renskötsel. Därutöver har samer i alla tider även försörjt sig på många andra vis.
Lär mer
landskap
Landet

Saepmie – Samernas land

Saepmie är vårt namn på samernas land. Samiska namn på platser har blivit till för att samer har bott i området och använt landet, Saepmie. På samiska är namnen desamma utan hänsyn till nationsgränserna. Därför berättar platsernas namn något om vart samernas land finns, oavsett nationsgränser. Grannfolkens ortsnamn berättar också om samer, och vi och de har använt varandras namngivning. Därför berättar namnen om Saepmie och om samer.
Lär mer

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer