Hero image
En gammel samisk boplass. Slaameme gåetie ved Heia. Foto Erik Norberg

Sporene etter samisk liv går tilbake til naturen 

En gammel samisk tenkemåte er at man skal opptre sånn at man ikke etterlater så mange spor. Materialer til både bygninger og redskaper kommer fra naturen og skal gå tilbake til naturen igjen. Gamle samiske boplasser smelter lett inn i naturen. Det gjør at det kan være vanskelig, spesielt for utrente øyne å se sporene etter samiske boplasser og liv. Her kan du finne hjelp til selv å oppdage sporene som våre formødre og forfedre har etterlatt seg.  

Fangstgrop

Fangstgrop

En fangstgrop er en gravd grop for fangst av ville dyr, vanligvis elg eller villrein. Det er den vanligste kulturminnetypen i Skandinavias innland. Det sørsamiske språket har mange ord for fangstgrop, noen av ordene presiserer også hvilket dyr det er som skal fanges i dem

Lær mer om Fangstgrop

Bjørnegrav

Bjørnen er et av de aller helligste dyr  i vår samiske mytologi. Den ble tradisjonelt jaktet i en jaktform som inneholdt mange ritualer. Etter en vellykket bjørnejakt og etterfølgende bjørnefest, så skulle bjørnen hedres med en begravelse.

Lær mer om Bjørnegrav
Beingjemme

Beingjemme

Beingjemmer er en samling ubrente og margklyvde reinbein som er plassert på en beskyttet plass. De finnes vanligvis på eller i tilknytning til samiske boplasser. Beingjemmer har flere funksjoner.

Lær mer om Beingjemme

Ferdselsvei

Stier og veier har alltid eksistert og fungert som forbindelsesledd mellom steder der mennesker har bodd og virket. Tidligere da menneskene ikke kunne påvirke landskapet mer en minimalt var stier og ferdselsveier tilpasset landskapet.  

Lær mer om Ferdselsvei
Forhistorisk boplass

Forhistorisk boplass

En forhistorisk boplass er vanligvis en varig forlatt boplass der mennesker har bott i kortere eller lengre tid, og en gang utført sine hverdagslige sysler.

Lær mer om Forhistorisk boplass

Oppbevaringsgrop

Oppbevaringsgroper, som er en slags forganger til jordkjelleren, har blitt brukt fra steinalderen og, i samisk sammenheng, langt inn på 1900-tallet.

Lær mer om Oppbevaringsgrop

Funnsted

Et funnsted er et sted det blir gjort enkeltfunn av forhistoriske gjenstander. Det er ingen forbindelse med kjente bosetninger, anlegg eller lokaler i umiddelbar nærhet. 

Lær mer om Funnsted

Gjemmested

Gjemmesteder og forvaringssteder i tilknytning til spesifikke aktiviteter har alltid vært vanlig. Det som ble oppbevart på gjemmesteder var sånt som det var praktisk å ha igjen nære en plass.

Lær mer om Gjemmested
Grav

Grav

Samiske graver og gravsteder kan se ut på flere ulike måter. Typisk for de sørsamiske gravene er at den døde ofte har blitt lagt i never og begravet sammen med sine personlige eiendeler samt noen gravgaver.

Lær mer om Grav
Bergkunst

Bergkunst

Bergkunst er et globalt fenomen som kommuniserer tanker og ideer. Det er bilder risset inn og malt på stein og bergheller. Bergkunst anses å befinne seg på spesielle steder i landskapet. Mange ganger virker det som at disse stedene har vært viktige for både mennesker og dyr, under det tidspunktet inrissingene eller maleriene fant sted.

Lær mer om Bergkunst
Ildsted

Ildsted

Aernie, ildstedet er sannsynligvis det vanligste kulturminnet i Saepmie, og derfor et viktig kulturminne for å forstå samisk kulturhistorie og bosetning over tid. Rundt aernie utspiller det meste seg og det har det gjort i alle tider.

Lær mer om Ildsted

Hornsamling

Hornsamlinger ligger ofte i tilknytning til boplasser. De kan være av betydelig størrelse. I samisk historie er geviret en metafor for noe som gjenfødes hver år, og dør.

Lær mer om Hornsamling
Vannkilde

Vannkilde

Tjaetsie, vann, spiller en sentral rolle i menneskers og dyrs liv. Godt vann har alltid vært satt pris på av oss samer. Den som leser terrenget bra kan også ane hvor vannkildene finnes. På noen plasser kommer vannet opp fra bakken under kraftig trykk.

Lær mer om Vannkilde

Kokegrop

En kokegrop er en gravd grop i marken for å tillage mat, ikke nødvendigvis bare gjennom koking. Kokegroper har blitt brukt fra steinalderen og inn i nyere tid. Det finnes tre typer kokegroper.

Lær mer om Kokegrop

Offerplats

I den samiske kulturen finnes det mange forskjellige slags offerplasser og mange stedet viet til ofre.  Offerhandlinger handler ofte om å gi noe tilbake og beholde lykken med det du får fra moder jord, et takkeoffer.

Lær mer om Offerplats
Røykbål

Røykbål

Om sommeren kan reinsdyr bli svært plaget av insekter. En måte å holde reinflokken samlet samt gi dem litt avlastning fra insektene, kan være å lage en røyk ild som avgir mye røyk. 

Lær mer om Røykbål
Røys

Røys

Ei røys er i hovedsak en liten haug med stein uten jordfylling. Ofte har de form av yttersiden av en hvelving. Rydningsrøyser forekommer av og til knytta til reingjerder. Poenget har vært å få bort uønsket stein fra et område,

Lær mer om Røys
Gammetuft

Gammetuft

Med gammetuft menes at en samisk gamme har stått på plassen. Gammetuftene kan være synlige som en rund voll med ildsted i midten. Benevnelsen gammetuft omfatter ulike typer av gammer. Formen på gammetuften kan derfor variere fra rund, oval, kvadratisk eller rektangulær.

Lær mer om Gammetuft
Reingjerde

Reingjerde

Et reingjerde er et gjerde som brukes til å holde reiner innenfor et begrenset område under arbeid. Reingjerdet brukes for eksempel til å skille ut, merke, slakte eller fôre rein. 

Lær mer om Reingjerde

Baalka er utviklet gjennom Interregprosjektene Beavnardahke og Sámis on the Coast – Beavnardahke II, to prosjekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund og Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Prosjektene er finansiert av Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

 

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer