Hero image
Vaegkie är en sydsamisk besöksanläggning ca 5 km utanför Röyrvik. Den ägs och drivs av Tjåehkere sijte. Foto Elin Kristina Jåma

Vaegkie är en besöksanläggning ägd av renbetesdistriktet Tjåehkere sijte

Vaegkie är en sydsamisk besöksanläggning som ägs och drivs av Tjåehkere sijte. Den ligger i Raarvihken tjïelte (Röyrvik kommun) ca 5 km från Röyrvik centrum. 

Här finns en stor kåta och utemiljö med traditionella sydsamiska torvkåtor och timrade förådsbodarKåtorna ger en fin inramning till förmedling där man kan samlas kring elden för historieberättande. I tillägg är det också en kulturstig som används i samband med förmedling av den sydsamiska kulturen och renskötseln i området.   

Vaegkie är sydsamiska och betyder lågt liggande slätt med gräs (av myrmark eller med fast grund). Ordet beskriver landskapet vid anläggningen som ligger vid Sjuevnjiesvaegkie, Storfloen. 

Om renbetesdistriktet Tjåehkere sijte

Tjåehkere sijte är ett renbetesdistrikt som består av tre grupper som bedriver renskötsel åtskilda hela året. Sïjte är sydsamiska och kan översättas till renbetesdistrikt, som består av en samling renägare som driver renskötel tillsammans. Två av sijtene i Tjåehkere sijte har sommarbetesområde i Børgefjellområdet i närheten av Vaegkie. Vinterbetesområdena är längre söderut och sträcker från Snåsavatnet till Namsos. Hela betesområdet för Tjåehkere sijte omfattar flera kommuner i Namdalen. 

Öster om Vaegkie har Tjåehkere sijte en gärdesanläggning, dit de samlar renflocken. Det är ett större gärde dit renarna förs in. Därifrån kan mindre flockar samlas för bland annat märkning och skiljning. Renen känner inte till de gränser vi människor har skapat, så det händer att renar från olika sijter kommer samman. I gärdet kan renägarna skilja ut sina renar från den större flocken och ta med dem till sin sijte igjen. Det sker främst på hösten och tidig vinter vid renslakt och i samband med skiljning och flyttning av renflocken till vinterbetesmarkerna. Flyttning av renarna till vinterbetet sker i dag med lastbilstransport, då de traditionella flyttvägarna inte längre går att använda. Osäkra isar och reglerade vattendrag är några orsaker. På våren går renarna själv och renägarna flyttar med flocken, det brukar ta ca en vecka.  

 

Vaegkie
Vaegkie som är en samisk besöksanläggning ligger ca 5 km utanför Röyrvik centrum.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer