Hero image
Ingången till Saemien Sijte - sydsamiskt museum och kulturcenter i Snåsa. Foto Aina Bye

Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter med nationellt ansvar

Saemien Sijte är ett sydsamiskt museum och kulturcenter, som ligger i Snåasen tjïelte (Snåsa kommune). Det ligger mitt i det sydsamiska området på norsk sida gränsen, ett område som sträcker sig från Saltfjellet i norr ner till Engerdal i söder.  På Saemien Sijte ser du unika utställningar och kan ta del av sydsamisk historia förmedlad av kunnig personal och guider. Museumsbutiken är fylld med kvalitétsprodukter som samiskt silver, sydsamisk litteratur och duedtiije – samisk slöjd.

Vid Saemien Sijte finns gedigen kunskap och kompetens inom samisk kultur och historia. Som enda sydsamiska museet på norsk sida har Saemien Sijte nationellt ansvar i Norge för dokumentation, bevarande, forskning och förmedling av sydsamisk kultur. Vi tar emot och förvarar föremål, foto, film, ljudupptag, arkivmaterial och antikvariska byggnader. Du kan ta del av Saemien sijtes föremåls- och fotosamling på DigitaltMuseum.

Saemien Sijte arbetar också med kulturfrågor och aktiviteter för att stärka den sydsamiska identiteten, språket och gemenskapskänslan. Vart tredje år kommer årsboken Åarjel-saemieh – Samer i sør ut, med olika artiklar kopplade till det sydsamiska området. Vi bedriver forskningsprojekt i sammarbete med de samiska lokalsamhällena, olika universitet samt håller egna föreläsningar på temat sydsamiska historia från grundskoleelever till universitetsstudenter. Vi bjuder även in föreläsare från lokalsamhället och stödjer enskilda eller grupper i olika projekt.

Nytt museum och kulturcenter

I mars 2020 påbörjades bygget av ett nytt museum ute på Horjemstangen i Snåsa. Byggnaden ska stå färdig 2021. Parallellt planläggs en ny basutställning. Flytten innebär ett bättre synliggörande saemieh i Trøndelag (alt i området), större tillgänglighet, bättre museums- och kulturcenterfunktioner med större utställningsytor, magasin och verkstäder, bibliotek, kafé/restaurang, butik och utearealer.

Saemien Sijte
Saemien Sijte är ett museum och kulturcenter med nationellt ansvar för sydsamisk kultur på norsk sida.

Baalka har utvecklats inom Interregprojektet Beavnardahke, ett projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektets finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer