Hero image
Till minne av den samiska familj som hade sin stuga i Köpmanholmen finns en skulptur som förställer en stor silverkula med ett löv, Libjiesbåaloe. Den är tillverkad av konstnären Helena Byström. Foto Ann Kristin Solsten

Köpmanholmen 

I Köpmanholmen har flera samiska befolkningsgrupper hållit till under olika tider

På en karta från 1797 finns en ”Lappstuga” utmärkt på en plats som tidigare hette Rödnäsudden, och det finns även en legend som berättar om en förbannelse som uttalades av en samisk kvinna som var bosatt på Rödnäsudden i samband med att det byggdes ett stort sågverk där 1864.

Enligt legenden tvingades samekvinnan lämna sitt hem när sågverket expanderade, eftersom brukspatronen och hans familj bestämde sig för att bygga en herrgård precis där kvinnans stuga låg. Kvinnan lär då ha uttalat följande kraftfulla förbannelse över sågverket: ”Det kommer en tid då här återigen ska vila fäbodvall – vänta bara, ni ska få se att mina ord kommer besannas!” Hon spådde att när den stora poppel som växte intill herrgården dog, så skulle sågen rivas och samerna skulle få tillbaka sitt land. Idag finns varken sågverket eller herrgården kvar i Köpmanholmen, så kanske hade samekvinnan rätt i sin spådom.  

Numera kallas platsen där samekvinnans hem låg för Kärleksudden och parken heter  Herrgårdsparken. Till minne av samekvinnan och hennes familj som hade sin stuga här finns en skulptur som förställer en stor silverkula med ett löv. Skulpturen har namnet Libjiesbåaloe och är tillverkad av konstnären Helena Byström som en del av konstprojektet High Coast Art Valley från 2014. Den symboliserar något som tappades bort när samekvinnan och hennes familj tvingades flytta från sitt hem.  

Längst ut på Rödnäsudden lär det även ha bott samer i kåtor. Kanske var det fjällsamer som ofta uppehöll sig där under vintrarna medan deras renar betade i området, gärna på öarna utanför Köpmanholmen. 

Köpmanholmen
I en stuga i Köpmanholmen ska en samisk kvinna ha bott med sin familj. I området betade tidigare också fjällsamers renar vintertid.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer