Hero image
Inngangen til Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter på Snåsa. Foto Aina Bye 

Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter med nasjonalt ansvar

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter, lokalisert i Snåasen tjïelte, Snåsa kommune. Det ligger sentralt i det sørsamiske området på norsk side av grensen, et område som strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør. Saemien Saemien Sijte tar i mot besøkende gjennom hele åreti større og mindre grupper. I tillegg til å være et museum er Saemien Sijte et møtested og en arena for aktiviteterI museumsbutikken finner du unike produkter som samisk sølv, sørsamisk litteratur og vætnoe, samisk håndverk.  

Ved Saemien Sijte er det mye kunnskap og kompetanse i samisk kultur og historie. Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar i Norge for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. 

Hvert tredje år kommer årboka Åarjel-saemieh – Samer i Sør ut, med ulike artikler med tilknytning til det sørsamiske området. 

Vi mottar og bevarer gjenstander, foto, film, lydopptak, arkivmateriale og antikvariske bygninger. Du kan se mer av museets gjenstands- og fotosamling på Digitalt Museum. 

Saemien Sijte arbeider også med kulturspørsmål og aktiviteter for å styrke den sørsamiske identiteten, språket og fellesskapsfølelsen. Vi driver forskningsprosjekter med ulike universiteter samt holder har undervisning og forelesninger fra grunnskoleelever til universitetsstudenter. Vi ber også inn forelesere fra lokalsamfunn og støtter både enkeltpersoner og grupper i ulike prosjekter.      

Nytt museum og kultursenter 

I mars 2020 ble byggingen av et nytt museum ute på Horjemstangen i Snåsa påbegynt. Bygget skal stå ferdig i 2021. Parallelt planlegges en ny basisutstilling. Med det nye bygget vil øke tilgjengeligheten og få bedre fasiliteter for som museum og kultursenter, med større utstillingsrom, magasiner, verksteder, bibliotek, kafé/restaurant, butikk og utearealer. 

Samer skriver sin egen historie 

Siden starten i 1964, da som kulturforening, har tradisjonell kunnskap, historie og dokumentasjon av kulturminner vært en sentral del av virksomheten. Foreningen hadde som formål å etablere et samisk kulturhus med en samling av blant annet bruksgjenstander, samiske bygninger og vætnoe, samisk håndverk som kunne formidle et bilde av sørsamisk liv og historie. Huset som stod klart i 1979 skulle også være en samisk møteplass og arena for aktiviteter. Et viktig mål med virksomheten har vært og er at saemieh – samer, skal skrive sin egen historie. I 2006 ble foreningen omorganisert til Stiftelsen Saemien Sijte og til en kulturforening 

 

 

Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter
Saemien Sijte er et museum og kultursenter med nasjonalt ansvar for sørsamisk kultur på norsk side. 

Baalka er utviklet gjennom Interregprosjektet Beavnardahke, et prosjekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund og Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Prosjektet er finansiert av Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

 

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer