Lopme Laante – en sørsamisk temapark for både yngre og eldre 

Lopme Laante er en samisk park med samer og samisk næring som tema. De som besøker parken er både yngre og eldre personer som ønsker å lære seg mer om den samiske kulturen og det mangfoldet.  Gjennom et besøk i parken kan man lære seg om hvordan samer lever i dag og om ulike samiske næringer. 

Barna får en spennende opplevelse om den samiske kulturen gjennom blant annet fortellerstunder, lassokasting og møte med reinsdyr. Både gamle og unge kan delta på guidede turer i parken og på den måten reise gjennom samenes historie, men med hovedfokus på nåtid. 

I parken store tregammen serveres reinkjøtt som blir stekt over åpen ild. Man kan også få smake på det samiske brødet gaahkoe, og drikke bålkaffe, prïhtjege, med kaffeost mens man inntar atmosfæren.  

I gammen er det en butikk som viser tradisjonelle sløydmaterialer som reinhorn og reinskinn.  Butikken tilbyr tradisjonell og moderne håndverk samt kunst og reinkjøtt for salg. 

Åpningstider og annen informasjon. 

Lopme Laante
Lopme Laante er en samisk park med samer og samisk næring som tema. Barna får en spennende opplevelse om den samiske kulturen gjennom blant annet fortellerstunder, lassokasting og møte med reinsdyr.I parken store tregammen serveres reinkjøtt som blir stekt over åpen ild.

Baalka er utviklet gjennom Interregprosjektet Beavnardahke, et prosjekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund og Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Prosjektet er finansiert av Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

 

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer