Hero image
Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum i Staare, Östersund, har sine lokaler i Gamla Tullkammaren. Foto Ann Kristin Solsten

Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum 

Gaaltije er et sörsamisk kultursentrum i sentrale StaareÖstersund. Gaaltije er det samiske ordet for vannkilde og som navnet antyder, er Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum en kilde til kunnskap om det samiske samfunnet og den samiske kulturen. Det er en unik arena for samisk kunst, kultur og kunnskap og der finnes en liten butikk med samisk sølv, reinkjøtt, litteratur inredningsartikler og vätnoesamisk sløyd.  

Gaaltije er en offentlig arrangør av gjentatte kunstutstillingermusikkarrangementerforedrag, festivaler og kurs. Virksomheten drives hovedsakelig i Staares gamle tollkammer, en bygning fra 1889. Her holdes møter, både planlagte og spontane, samt utstillinger og prosjekter som berører mange forskjellige områder innen den samiske kulturen. Det kan handle om historie og arkeologi, litteratur, språk, kunst og håndverkturisme, teater og mathåndverk. 

I  samarbeid med samebyer og sameforeninger i Jämtland, samt Idre sameby i Dalarna, har Gaaltije under mange år gjennomfört flere store registreringer av samiske kulturmiljöer. Deler av resultatene finnes beskrevet i skrifter utgitt av Gaaltije 

Gaaltije gir også ut bøkerog den siste er en antologi på sørsamisk med tekster av unge og voksneIngwar Åhréns bibliotek, et referansebibliotek til minne om Gaaltije’s første leder, inneholder mer enn 1000 titlerog inkluderer bøker og skrifter i blant annet samepolitikk, språk og historie. 

 

KarttekstGaaltije – sørsamisk kultursenter i Östersund viser utstillingerog har en butikk med samisk sølvinteriørreinkjøtt og bøker. 

 

Gaaltije - Sydsamiskt kulturcenter i Östersund
Gaaltije - Sydsamiskt kulturcenter i Östersund visar utställningar, har butik med bl a samiskt silver, interiör, renkött och böcker.

Baalka er utviklet gjennom Interregprosjektet Beavnardahke, et prosjekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund og Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Prosjektet er finansiert av Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

 

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer