Hero image
En rökeld med mycket rök kan hjälpa till att hålla renhjorden samlad och ge dem lite lättnad från insekterna. Foto Aina Bye

Rökeld, soeves, soevestahk

Under sommaren kan renarna plågas svårt av insekter. Ett sätt för att hålla flocken samlad och ge dem lite lättnad från insekterna kan vara att anlägga en eld som avger mycket rök.

Rökeldar var något som skogssamerna var kända för att göra, men även fjällsamer har använts sig av det och rökeldar används än idag. En soevestahke användes också i syftet att göra renen tam. Med rökens hjälp blev renen mer van människan och människan bättre bekant med renen.

En kraftig rök fick man genom att lägga torv och enkvistar uppe på elden. Ofta byggde man upp dessa eldar innanför en stenkrets. På den la man ett lock av större flata stenar över själva elden för det hände att renen i sin iver att bli av med insekterna kunde trampa in i elden och skada klövarna. Locket gjorde att även att elden brann lugnare. 

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer