Hero image
I ett rengärde hålls renarna inom ett begränsat område under pågående arbete som renskiljning, kalvmärkning, slakt eller utfordring. Det finns rengärden som används ännu idag och platser med tidigare rengärden. Foto Aina Bye

Rengärde, renvall, giedtie, giedtie-aevjie, giedtie-aevtie

Ett rengärde är en inhägnad som används för att hålla renar inom ett begränsat område under pågående arbete. Till exempel används rengärdet för skiljning, märkning, slakt eller utfodring.

Det finns både rengärden som fortfarande används och ställen där rengärden tidigare har varit. I rengärdet trampar och gödslar renarna marken så att den efter användandet, med tiden får en rik vegetation som tydligt skiljer sig från den omgivande vegetationen.  Som äldre kulturmiljö är det så man lägger märke till rengärdet, dvs. som ett tydligt avvikande område med rik växtlighet. Vid äldre rengärden där inhägnaden bestod av sten eller träd och ris, kan det även finnas rester efter hägnen.

Tidigare användes rengärden även vid mjölkning av renar under sommaren och hösten. Då mjölkades vajorna en eller två gånger om dagen.  Ofta genomfördes mjölkningen på naturligt avgränsade områden som på uddar vid till exempel i sjöar. Vid så kallade mjölkningsuddar kan man ofta påträffa enstaka härdar och rökhärdar. Även förvaringsplatser för mjölken kan finnas inom ett inte alltför långt avstånd.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer