Gömsle, gömma, förvaringsplats, våarhkoe, vuarhka 

Gömslen och förvaringsplatser i anslutning till specifika aktiveter har alltid varit vanligt.  Det som förvarades i gömslen var sådant som var praktiskt att ha kvar nära en plats.

Det kan vara allt ifrån en båt, åror, fiskenät, verktyg, kåtastänger, grytor eller andra husgeråd som inte behövde tas med från platsen när man lämnat den. Vanligen fanns gömslena vid en torr plats under en lihpie, utskjutande häll, eller en stor gran eftersom det som skulle förvaras annars lätt kunde förfaras eller skadas. 

Baalka har utvecklats inom Interregprojektet Beavnardahke, ett projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektets finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer