Färdväg, stig, baalka

Stigar och vägar har alltid funnits och fungerat som förbindelselänkar mellan platser där människor bott och verkat.

Tidigare när människorna ej kunde påverka landskapet mer än minimalt var stigar och färdvägar anpassade till landskapet. När man vandrar kan man stöta på stigar längs fjällsidorna eller i skogen som verkar dyka upp plötsligt. Det är inte ovanligt att dessa stigar är djurspår och platser där renen har vandrat så att det kan se ut som en stig. Ofta försvinner de lika plötsligt. Omvägar gjordes kring sumpmarker och vattendragen korsades på lämpliga platser, antingen där det var smalt eller grunt. Kunskapen om gaaloe, vadställen, var och är viktig för att kunna färdas säkrare när man rör sig över stora områden i fjällvärlden.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer