Bølarein, Stodvegen, Steinkjer, Norge
Visa
Stodvegen 2496, 7717 Steinkjer, Norge
Visa
Stiftelsen Gaaltije, Köpmangatan, Östersund, Sverige
Visa
Heia Gjestegård A/S, Heiavegen, Grong, Norge
Visa
Hucksjöåsen, Sverige
Visa
Lopme Laante, Funäsdalen, Sverige
Visa
Saemien Sijte - Sørsamisk museum, Ella Holm Bulls vei, Snåsa, Norge
Visa
Hudningsdalsveien 340, 7898 Limingen, Norge
Visa
Kart med steder i sørlige Saepmie som du kan besøke for å lære deg mer om samisk kultur og næringer.

Steder i sørlige Saepmie som du kan besøke

Her kan du lære deg mer om samisk kultur og næringer

Bøla kafé

Bøla kafé

På Bøla kafé serveres det lokalprodusert mat like ved den kjente helleristningen Bølareinen. Her kan du bli bedre kjent med sørsamisk kultur gjennom maten og ta en kort spasertur ned til det kjente helleristningsfeltet på Bøla som er lett tilgjengelig.

Besøk Bøla kafé
Bølareinen og helleristningene

Bølareinen og helleristningene

Bølareinen er en helleristning som består av en naturalistisk uthugget rein, 180 centimeter lang og 136 centimeter høy. Bølareinen ble oppdaget i 1842 og er en av de mest kjente helleristningene i Norge og Skandinavia. På 1960-tallet ble også Bjørnen oppdaget, og øvrige helleristninger ble oppdaget etter 2001. Helleristningene ved Bøla ble laget for 4000-5000 år siden. De ligger i tilknytning til en liten foss nære Snåsavatnet.  

Besøk Bølareinen og helleristningene
Gaaltije

Gaaltije

I Staare, Östersund, ligger Gaaltije - Sydsamiskt kulturcentrum. Gaaltije er det sørsamiske ordet for vannkilde, og som navnet tilsier er Gaaltije i Östersund en kilde for kunnskap. Der kan du läre deg mer om samisk kunst og kultur, og der finnes en butikk med samisk sølv, reinkjøtt, litteratur, inredningsartikler og vätnoe, samisk sløyd.

Besøk Gaaltije
Heia

Heia

Heia er og har vært et viktig sted for samene i området. Plassen ligger midt i flytteleia for Tjåehkere sijte, Østre Namdal reinbeitedistrikt. Det er en lett tilgjengelig plass for informasjon om samisk nærvær for de som er interessert og på reise gjennom Trøndelag langs E6.

Besøk Heia
Hucksjöåsen

Hucksjöåsen

Her kan du bli bedre kjent med gammen i Hucksjöåsen, dens historie, familien og byaföreningens, grendelagets engasjement.

Besøk Hucksjöåsen
Lopme Laante

Lopme Laante

Lopme Laante er en samisk park med samer og samisk næring som tema. De som besøker parken er både yngre og eldre personer som ønsker å lære seg mer om den samiske kulturen og det mangfoldet. I den store tregammen serveres reinkjøtt. Man kan også få smake på det samiske brødet gaahkoe, og drikke bålkaffe, prïhtjege, med kaffeost mens man inntar atmosfæ.

Besøk Lopme Laante
Saemien Sijte

Saemien Sijte

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter som ligger på Snåsa i Trøndelag. Saemien Sijte tar imot besøkende gjennom hele året, og formidler om sørsamisk kultur og historie, før og nå. I museumsbutikken skal du finne det seneste innen sørsamisk litteratur.

Besøk Saemien Sijte
Vaegkie

Vaegkie

Vaegkie er et sørsamisk kulturmiljø der det formidles sørsamisk kultur og tradisjoner. Her finnes det tradisjonelle samiske bygninger som torvgammer og stabbur, og en «storgamme» for større selskap. Her kan du få ta del i historiefortellinger i gamma ved bålet og gå kulturstien og bli bedre kjent med reindrifta som drives i området.

Besøk Vaegkie

Baalka er utviklet gjennom Interregprosjektet Beavnardahke, et prosjekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund og Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Prosjektet er finansiert av Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

 

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer