Bølarein, Stodvegen, Steinkjer, Norge
Visa
Stodvegen 2496, 7717 Steinkjer, Norge
Visa
Stiftelsen Gaaltije, Köpmangatan, Östersund, Sverige
Visa
Heia Gjestegård A/S, Heiavegen, Grong, Norge
Visa
Hucksjöåsen, Sverige
Visa
Lopme Laante, Funäsdalen, Sverige
Visa
Snåsavegen 340, 7760 Snåsa, Norge
Visa
Hudningsdalsveien 340, 7898 Limingen, Norge
Visa
3J74+R2 Övre Måläng, Sverige
Visa
C72V+44 Sundsvall, Sverige
Visa
Lappuddens Friluftscenter, Nordingrå, Höga Kusten, Lappudden, Nordingrå, Sverige
Visa
Ljungdalen 531, 845 99 Ljungdalen, Sverige
Visa
Murberget County Museum, Västernorrlands museum, Murbergsvägen, Härnösand, Sverige
Visa
5HH4+H4 Köpmanholmen, Sverige
Visa
Namsos, Norge
Visa
Innherred, Norge
Visa
Namdalseid, Norge
Visa
Kart med steder i sørlige Saepmie som du kan besøke for å lære deg mer om samisk kultur og næringer.

Steder i sørlige Saepmie som du kan besøke

Her kan du lære deg mer om samisk kultur og næringer

Bøla kafé

Bøla kafé

På Bøla kafé serveres det lokalprodusert mat like ved den kjente helleristningen Bølareinen. Her kan du bli bedre kjent med sørsamisk kultur gjennom maten og ta en kort spasertur ned til det kjente helleristningsfeltet på Bøla som er lett tilgjengelig.

Besøk Bøla kafé
Bølareinen og helleristningene

Bølareinen og helleristningene

Bølareinen er en helleristning som består av en naturalistisk uthugget rein, 180 centimeter lang og 136 centimeter høy. Bølareinen ble oppdaget i 1842 og er en av de mest kjente helleristningene i Norge og Skandinavia. På 1960-tallet ble også Bjørnen oppdaget, og øvrige helleristninger ble oppdaget etter 2001. Helleristningene ved Bøla ble laget for 4000-5000 år siden. De ligger i tilknytning til en liten foss nære Snåsavatnet.  

Besøk Bølareinen og helleristningene
Gaaltije

Gaaltije

I Staare, Östersund, ligger Gaaltije - Sydsamiskt kulturcentrum. Gaaltije er det sørsamiske ordet for vannkilde, og som navnet tilsier er Gaaltije i Östersund en kilde for kunnskap. Der kan du läre deg mer om samisk kunst og kultur, og der finnes en butikk med samisk sølv, reinkjøtt, litteratur, inredningsartikler og vätnoe, samisk sløyd.

Besøk Gaaltije
Heia

Heia

Heia er og har vært et viktig sted for samene i området. Plassen ligger midt i flytteleia for Tjåehkere sijte, Østre Namdal reinbeitedistrikt. Det er en lett tilgjengelig plass for informasjon om samisk nærvær for de som er interessert og på reise gjennom Trøndelag langs E6.

Besøk Heia
Hucksjöåsen

Hucksjöåsen

Her kan du bli bedre kjent med gammen i Hucksjöåsen, dens historie, familien og byaföreningens, grendelagets engasjement.

Besøk Hucksjöåsen
Lopme Laante

Lopme Laante

Lopme Laante er en samisk park med samer og samisk næring som tema. De som besøker parken er både yngre og eldre personer som ønsker å lære seg mer om den samiske kulturen og det mangfoldet. I den store tregammen serveres reinkjøtt. Man kan også få smake på det samiske brødet gaahkoe, og drikke bålkaffe, prïhtjege, med kaffeost mens man inntar atmosfæ.

Besøk Lopme Laante
Bygdetunet i Ljungdalen

Bygdetunet i Ljungdalen

Ljungdalen ligger sentralt midt i et veldig gammelt samisk bruksområde mellom de gamle skattefjellene Skärvagsfjäll, Ljungrisfjäll og Mittådalsfjäll. På hembygdsgården i Ljungdalen finnes en torvgamme som symboliserer samisk tilstedeværelse i området og som viser til at den samiske kulturen er en viktig del av bygdens identitet.

Besøk Bygdetunet i Ljungdalen
Saemien Sijte

Saemien Sijte

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter som ligger på Snåsa i Trøndelag. Saemien Sijte tar imot besøkende gjennom hele året, og formidler om sørsamisk kultur og historie, før og nå. I museumsbutikken skal du finne det seneste innen sørsamisk litteratur.

Besøk Saemien Sijte
Vaegkie

Vaegkie

Vaegkie er et sørsamisk kulturmiljø der det formidles sørsamisk kultur og tradisjoner. Her finnes det tradisjonelle samiske bygninger som torvgammer og stabbur, og en «storgamme» for større selskap. Her kan du få ta del i historiefortellinger i gamma ved bålet og gå kulturstien og bli bedre kjent med reindrifta som drives i området.

Besøk Vaegkie
Finnmon

Finnmon

Trolig har dette stedet fått sitt navn fra benevnelsen finn, som i dette området, tidligere ble brukt om samer. Fra sine reiser i Jämtland omkring 1800, skrev historikeren Fale Burman: “Reste tillbaka från Finnmon.

Besøk Finnmon
Norra Berget

Norra Berget

Norra Berget i Sundsvall oppviser en variasjonsrik samisk historie fra langt tilbake i tid. Bland annet har sockenlappar og ders familier oppholdt seg fast i området, og fjellsamer har besøkt Norra Berget tilfeldig under sine vinterflyttinger med reinene mot kystområdet.

Besøk Norra Berget
Lappudden

Lappudden

Lappudden i Nordingrå ligger midt i en gammel flyttevei for vinterflyttinger med rein mot kystlandet. Lappuddens historie omfatter både fastboende sockenlappar og fjellsamer med sine reiner på vinterbeite i området, og spor etter begge de samiske befolkningsgruppene er fremdeles synlige. I dag holder firmaet AGMA Forntid & Äventyr til med sine aktiviteter på Lappudden.

Besøk Lappudden
Västernorrlands museum, Murberget

Västernorrlands museum, Murberget

På Västernorrlands museum, Murberget, finnes to samiske boplasser, en tradisjonell skogssamisk og en fjellsamisk. Museet har også en samling med omkring 500 samiske gjenstander, både hverdagsgjenstander og kunsthåndtverk, samt noen innsamlede fortellinger om samer og en stor samling eldre fotografier med samiske motiv.

Besøk Västernorrlands museum, Murberget
Köpmanholmen

Köpmanholmen

På Köpmanholmen har flere samiske befolkningsgrupper holdt til. På et kart fra 1797 nevnes en «Lappstuga» ved det som tidligere het Rödnäsudden, i dag Kärleksudden, og lengst ut på odden skal samer også ha bodd i gammer.

Besøk Köpmanholmen
Namsos kommune

Namsos kommune

Namsos kommune/ Nåavmesjenjaelmien tjïelte har navnet sitt fra den store elva Nåavmesje/ Namsen som munner ut i fjordsystemet sentralt i kommunen. Kommunen omfatter tre reinbeitedistrikter, byen Namsos og tallrike samiske kulturminner. Kommunen har vedtatt samisk navn, sjøl om den ikke er en forvaltningskommune for samisk språk

Besøk Namsos kommune
Innherred

Innherred

Innherred i Trøndelag har mye å by på for den som er interessert i samisk historie. På Stiklestad stod slaget der Olav den Hellige ble drept. Den gamle ferdselsveien som Olav den Hellige fulgte inn i Norge, er nok mye den samme som dagens vandrere følger på pilgrimsleden ned Verdalen. Ikke langt fra den ligger kulturminner knytta til reindrifta, og i bygdene er det spor etter fast samisk bosetting.

Besøk Innherred
Fosen

Fosen

Fosen, eller Fovsen-Njaarke, er som det samiske navnet sier ei halvøy. Halvøya ligger mellom Norskehavet og Trondheimsfjorden. Fovsen-Njaarke er landfast med resten av Trøndelag i Namdalseid, Aejrie på samisk. Fovsen-Njaarke er rik på samisk kultur og historie, og reindrifta som drives her har gamle røtter.

Besøk Fosen

Baalka er utviklet gjennom Interregprosjektene Beavnardahke og Sámis on the Coast – Beavnardahke II, to prosjekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund og Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Prosjektene er finansiert av Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

 

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer